Exact matches only
Search in title
Search in content
Пошук
Search in pages
Filter by Categories
Актуально
Без рубрики
Громадський (партиципаторний) бюджет
Міжнародна співпраця
Про департамент
офіційний сайт
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ,
ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Перелік нормативних актів, що використовуються при розробці міських цільових (комплексних) програм

1. Закон України «Про держані цільові програми»

Посилання: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

2. Постанова КМУ від 31 січня 2007 р. № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»

Посилання: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п

3. Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

Посилання: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Legislation/Budget/367.pdf

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»

Посилання: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF

5. Рішення Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1207-МР «Про Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міських цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету» (зі змінами) (додається).

6. Законодавчі акти, що затверджують типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів по галузям за видатками, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів.

Посилання: http://www.ibser.org.ua/news/591/


Порядок розробки, міських цільових  програм:

Зі змінами