English version
Нормативно-правова база
1. Перелік нормативних актів

Перелік нормативних актів, що використовуються при розробці Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016-2017 роки

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»

Посилання: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF

2. Постанова КМУ від 14 лютого 2015 р. № 76 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 404»

Посилання: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76-2015-%D0%BF

3. Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

Посилання: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=92217&cat_id=32854

4. Рішення Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1207-МР «Про Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міських цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету» (зі змінами) (додається).

 

2. Основні макропоказники

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Посилання: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/404-2014-%D0%BF

 Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки

Посилання: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/558-2015-%D0%BF

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік

Посилання: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/399-2016-%D0%BF

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки

Посилання: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2017-%D0%BF

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки

Посилання: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546-2018-%D0%BF

 

 

 

3. Порядок розробки міських цільових програм
Порядок розробки програм